Con gì khổ nhất?

Một tên tội phạm nọ khi chết đi bị đày xuống âm phủ. Diêm vương phán: Tên này lúc sống, phạm nhiều tội tày trời: ăn hối lộ, tham nhũng hàng tỷ đồng, thủ tiêu nhân chứng, trù dập nhân viên,... Read More