Nhầm vợ

Hai chị cùng có tên là vân T, cùng đi để tại một bệnh viện nọ và cùng sinh con trong một ngày. Ngoài những cái trùng nhau đó hai chị có họ khác nhau, người nọ hơn người kia 3 tuổi, dáng người cũng... Read More

Nô lệ

Sợ Phiếm tôi bỏ cuộc, ông Ba Toác ngoác cái miệng cá ngão, hạ giọng: Ấy là nói vậy, nhưng suy cho cùng thì chính chúng ta mới là nô lệ của máy. Hôm đó, rồi tôi đưa ông anh họ ở quê đi khám... Read More