BẤT AN, Bây giờ kinh tế khá

BẤT AN Bây giờ kinh tế khá. Dân đỡ khổ hơn xưa. Tự do, dân chủ có, Dẫu chỉ mức vừa vừa. Thế là tốt, rất tốt. Nhưng buồn rằng ngày nay Cái Ác luôn xuất hiện Mọi nơi và hàng ngày. Buồn chúng... Read More