VÙN VỤT TUỔI ĐI QUA Hôm nay Dzu phát hiện một cái ổ cứng 1 TG bị lỗi tức hàng chục ngàn hình ảnh và bài viết của Dzu bị đe doạ

VÙN VỤT TUỔI ĐI QUA
Hôm nay Dzu phát hiện một cái ổ cứng 1 TG bị lỗi, tức hàng chục ngàn hình ảnh và bài viết của Dzu bị đe doạ. Rất nhiều fonder bị nhân bản và bị báo lỗi. Mở các file văn bản ra cũng vậy. Việc đầu tiên là phải xoá các file, các fonder bị nhân bản. Dzu không hiểu sao ổ cứng báo động đỏ bị đầy dữ kiệu mà nó vẫn nhân bản lên được. Kiểm tra thì té ra để chứa các file các fonder được nhân lên thì nó tự động xoá các file các fonder khác. Vậy là Dzu phải ngồi xoá thủ công hàng loạt file và fonder bị nhân bản, nhưng xoá hoài ổ cứng vẫn cứ đầy. Vậy là Dzu quyết định diệt vius các fonder mà Dzu cho là quan trọng, sau đó diệt vius cả ổ cứng. Diệt từ chập tối tới giờ mà vẫn chưa xong. Tranh thủ thời gian ngồi chờ, Dzu mở một số tập tin chứa dữ liệu ra xem. Ôi trời, cả một quá khứ hiện về. Nhanh thật. Vùn vụt tuổi đi qua. Thảo nào mà Dzu không bệnh tật cùng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *