Không có lợi ích gì khi đóng vai một người nào đó không phải là bạn hoặc che giấu con người thật và đặc biệt của bạn dưới một lớp vỏ bọc khác

Không có lợi ích gì khi đóng vai một người nào đó không phải là bạn, hoặc che giấu con người thật và đặc biệt của bạn dưới một lớp vỏ bọc khác. Bởi bạn được sinh ra là chính bạn và sau cùng, bạn là duy nhất. Nếu bạn tin tất cả những gì “điên rồ” mà con người nói trong thế giới này, chẳng hạn như giống mọi người thì tốt hơn là chính mình, đừng bao giờ tin điều đó! Hãy giữ lấy phẩm chất, tính cách của riêng bạn và tự hào về nó. Nắm lấy sự khác biệt và gạt bỏ những lời phê phán của người luôn đánh giá vì họ ghen tỵ với bạn, hãy tự hào về điều đó, tiến bước và là chính bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *