KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐẢN SANH ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA 8 4 PL 2562 DL 2018

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐẢN SANH ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA 8/4 PL 2562 DL 2018. CÁC VỊ LIÊN HỮU ĐỒNG TU PHÁT BỒ ĐỀ TÂM ẤN TỐNG 30 TƯỢNG ĐỊA TẠNG .
Giờ còn 20 tượng các vị nào đăng ký đợt trước mà chưa nhận đc , con sẽ gửi đến Và ai muốn thỉnh ngài xin để lại địa chỉ ạ.
Hoan hỷ xin để lại địa chỉ tượng xong con mới gửi nha các vị , xin mọi người hoan hỷ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *