1 năm có 3 phong trào trọng điểm trung thu 20 11 và hội trại xuân

1 năm có 3 phong trào trọng điểm: trung thu, 20/11 và hội trại xuân. Trường mình chú trọng chất lượng và hướng tới hạnh phúc của học sinh chứ ko vì thi đua danh hảo, đó là sự khác biệt. Cố gắng lên nha thầy trò thpt việt âu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *