Long Trường chiều nay dường như lặng gió

Long Trường chiều nay dường như lặng gió
Khi sân trường không thấy tà áo bay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *