Có những giây phút chỉ cần có đc 1 ly yogurt dầm đá ít xúc xích và khoai tây chiên là toai cảm thấy vui vãi linh hồn rồi

Có những giây phút chỉ cần có đc 1 ly yogurt dầm đá, ít xúc xích và khoai tây chiên là toai cảm thấy vui vãi linh hồn rồi ???Có những giây phút chỉ cần có đc 1 ly yogurt dầm đá, ít xúc xích và khoai tây chiên là toai cảm thấy vui vãi linh hồn rồi ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *