Một vị hiệu trưởng không mạnh mẽ quyết liệt để bảo vệ giáo viên nhân viên của mình người đứng đầu mà để xảy ra việc đau lòng vi phạm pháp luật ngay trong chính môi trường mô phạm được coi là chuẩn mực mà không có một động thái nào ngoài việc bỏ đi ra ngoài để lại nữ giáo viên run rẩy bơ vơ mà quỳ gối Kết thúc buồn nhưng tôi nghĩ là cần thiết

Một vị hiệu trưởng không mạnh mẽ, quyết liệt để bảo vệ giáo viên, nhân viên của mình, người đứng đầu mà để xảy ra việc đau lòng, vi phạm pháp luật ngay trong chính môi trường mô phạm được coi là chuẩn mực mà không có một động thái nào ngoài việc bỏ đi ra ngoài để lại nữ giáo viên run rẩy, bơ vơ mà quỳ gối. Kết thúc buồn nhưng tôi nghĩ là cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *