Thế giới rộng lớn không dành cho những người an toàn

Thế giới rộng lớn không dành cho những người an toàn. Bạn càng an toàn thì bạn càng nhạt nhòa. Nếu cả vũ trụ đã bắt bạn đương đầu với sóng thần. Thì có gì phải nghĩ? Cứ lao ra cân cả thiên nhiên. Đây là một dự án có đầu tư chuẩn mực của nhà mình. Nhưng chưa phải là dự án lớn nhất trong năm nay. Mỗi tháng một MV? Biết đâu chừng, hờ hờ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *