Thế hệ tiểu sinh mới của TVB ngoài Viên Vỹ Hào Trần Sơn Thông Dương Minh Hà Quảng Bái thì còn lại chán phèo nhất là Lê Nặc Ý Ban đầu diễn xem còn thú vị càng về sau càng một màu

Thế hệ tiểu sinh mới của TVB, ngoài Viên Vỹ Hào, Trần Sơn Thông, Dương Minh, Hà Quảng Bái thì còn lại chán phèo nhất là Lê Nặc Ý. Ban đầu diễn xem còn thú vị, càng về sau càng một màu. Kiểu bê hết một cách diễn từ thời Mái Ấm Gia Đình I đến mấy phim gần đây xem vẫn y hệt. Xong tạo hình cũng na ná. Hồi xưa chê Tiêu Chính Nam, chứ sau “Nam Thần Vượt Thời Gian” là thấy đóng có thần thái rồi. Còn sót đúng Lê Nặc Ý từng lên tiểu sinh, rớt xuống, rồi lại lên tiểu sinh mà không hiểu tới chừng nào mới đóng tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *