Mọi người cứ tưởng mình ăn ở không suốt ngày lên Facebook hít like sống qua ngày nên mới thấy Online thường như vậy

Mọi người cứ tưởng mình ăn ở không suốt ngày lên Facebook hít like sống qua ngày nên mới thấy Online thường như vậy. Thiệt ra mình có khả năng vừa viết bài trên PC nhưng cũng đồng thời làm việc trên FB. Như mấy hôm rồi mình một tay gõ bài cho khách hàng. Một tay cầm điện thoại gây lộn với team mình được. Siêu phàm chưa…???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *