VN rất lạ lùng Đặt ra câu hỏi thế nào được gọi là thành công tại VN

VN rất lạ lùng.
Đặt ra câu hỏi thế nào được gọi là thành công tại VN?
Con đường mỗi người đi tới thành công cũng khác nhau.
1. Tôi có công thức và hệ thống Getting Things Done để tự động quản lý công việc hàng ngày.
2. Tôi có công thức và hệ thống Data Mining để thu thập và phân tích dữ liệu hàng ngày.
3. Tôi có công thức và hệ thống cho 8 hours Plus để tự động cân bằng cuộc sống và gia đình, cho cá nhân.
4. Thế giới này tôi tung hoành cũng đủ rồi.
Tôi có remote system sẽ giúp tôi tiếp tục đi xa mà vẫn quản lý được công việc.
5. Search Google cũng ra trên 10.000 bài báo truyền hình có tên tôi, hình ảnh tôi. Toàn First time in Vietnam với các bác tổng tập đoàn Đa Quốc Gia, các hãng hàng đầu thế giới.
6. Về cộng đồng: trẻ em tai nạn giao thông, hiệp sỹ SBC, vì bác tài VN, khu vui chơi và vệ sinh đảo Lý Sơn, khu vui chơi cho bệnh viện Nhi Đa Nang, kêu gọi và ủng hộ ngư dân, thuyền 90152 bị tàu China đâm chìm
Nhiều người VN bảo tôi KHÔNG thành công, họ cũng chả không cần có success formula hay R&D gì, tôi đã đánh đổi nhiều thứ nên thua họ. tôi khóc ?
Cứ đem tiêu chuẩn Việt mà đè Germany standard ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *