Vụ đuổi học oan khuất Năm 1976 chúng tôi học lớp 9B cuối cấp 2 Hải Thọ

Vụ đuổi học oan khuất!
Năm 1976, chúng tôi học lớp 9B cuối cấp 2 Hải Thọ.
Trong một buổi chào cờ, chỉ vì cười nói mà một số học sinh bị đuổi học thẳng tay (hồi đó sau 75 căng lắm). Trong số đó, tôi còn nhớ Nguyễn Đức Hội (lớp trưởng), Võ Công Diên, Võ Đình Tiến, Nguyễn Đăng Diên…
Nguyễn Đức Hội sau này thành tu sỹ Phật giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Võ Công Diên thành nhạc sỹ ở Sài Gòn với những bài hát về quê hương, Võ Đình Tiến và những bạn khác không biết về đâu!
Tôi và Trí Tín thỉnh thoảng cafe và nói với nhau, hồi đó nếu mình ngồi chung với nhóm đó thì cũng bị đuổi học rồi!
Hồi đó bị đuổi học là tin quá xấu, nhưng giờ không biết là tốt hay xấu?!
Vụ đuổi học quá oan khuất, giờ 42 năm rồi nói ra, nó trở thành kỷ niệm mật đắng ngậm ngùi!!!
Ảnh NS Võ Công Diên.
Tường Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *