Chụp ảnh viết kịch bản rồi dựng tiểu phẩm văn nghệ quần chúng thỉnh thoảng lại còn viết báo như thế này nữa

Chụp ảnh, viết kịch bản rồi dựng tiểu phẩm văn nghệ quần chúng, thỉnh thoảng lại còn viết báo như thế này nữa. Toàn những việc chưa được đào tạo. Mình nhớ “hình như” mình được đào tạo để làm một chuyên viên Công nghệ thông tin và cũng đã có 20 năm làm việc trong lĩnh vực đó. Đúng là ban đầu mình chọn nghề còn bây giờ nghề chọn mình :). Thôi kệ làm gì cũng được miễn vui là OK rồi.
Đỗ Nhi có hình con kìa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *