Để ý ra từ khi Hồ Ngọc Hà yêu một người không gắn với đô la kim cương cũng không có vợ tương đương với một người bình thường truyền thông không còn lên đồng vì Hà cá nhân Hà dù vẫn xinh đẹp mà nhạt đi vài phần Cái gì phàm là bình thường sẽ rất nhạt nên đừng bình thường

Để ý ra, từ khi Hồ Ngọc Hà yêu một người không gắn với đô la, kim cương, cũng không có vợ – tương đương với một người bình thường, truyền thông không còn lên đồng vì Hà, cá nhân Hà dù vẫn xinh đẹp mà nhạt đi vài phần. Cái gì phàm là bình thường sẽ rất nhạt nên đừng bình thường ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *