Sở 4 T Thừa Thiên Huế phạt người viết faceboook 5 triệu đồng vì dám chê Bộ trưởng Bộ Y tế

Sở 4 T Thừa Thiên – Huế phạt người viết faceboook 5 triệu đồng vì dám chê Bộ trưởng Bộ Y tế.
Sở 4 T Đà Nẵng thì bắt báo chí cung cấp bản thảo trước khi in ấn.
Trình độ và não trạng như thế này mà cũng làm lãnh đạo thì hết thuốc chữa rồi.

2 thoughts on “Sở 4 T Thừa Thiên Huế phạt người viết faceboook 5 triệu đồng vì dám chê Bộ trưởng Bộ Y tế”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *