Quê hương là chùm khế ngọt P S đố mọi người mình đang há miệng ăn trái gi hjhjhjhj chúc cã nhà có ngày CN vui vẽ và hạnh phúc

Quê hương là chùm khế ngọt…P/S đố mọi người mình đang há miệng ăn trái gì hjhjhjhj…chúc cã nhà có ngày CN vui vẽ và hạnh phúc ???❤️??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *