Khi tôi bắt đầu công việc tư vấn viên BHNT một số người xa lánh tôi nhưng tôi không quan tâm bởi tôi biết mình đang làm một công việc vô cùng ý nghĩa và nhân văn

Khi tôi bắt đầu công việc tư vấn viên BHNT một số người xa lánh tôi nhưng tôi không quan tâm , bởi tôi biết mình đang làm một công việc vô cùng ý nghĩa và nhân văn
Những người nói BẢO HIỂM không tốt là họ chưa hiểu được BẢO HIỂM thôi !
Nếu hỏi những người đã được bảo hiểm chi trả quyền lợi BẢO HIỂM thì họ nói sẽ rất tốt và nếu biết trước họ sẽ tham gia mệnh giá cao hơn nữa.
Bởi vậy chúng ta nhất định hãy mang quyền lợi của Bảo Hiểm trao cho tất cả những khách hàng của chúng ta vàManulife sẽ làm được điều đó !
Ps : Mọi thắc mắc ib mình nhé!

One thought on “Khi tôi bắt đầu công việc tư vấn viên BHNT một số người xa lánh tôi nhưng tôi không quan tâm bởi tôi biết mình đang làm một công việc vô cùng ý nghĩa và nhân văn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *