nươ c trong thi k co ca ngươ i tô t qua không ai chơi

nước trong thì k có cá, người tốt quá không ai chơi. làm ng lớn mà k biết giữ lập trường, k biết suy nghĩ mà nói ra những lời như vậy thì cũng chẳng khác j cái ng…theo voi ăn bã mía. t khinh điều đó càng chứng minh mình k nhìn sai người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *