Nhật ký A Tý ở Lái Thiêu Trẻ khuyết tật được khám tổng quát khám mắt siêu âm và có cả khám răng

Nhật ký A Tý ở Lái Thiêu!??????
Trẻ khuyết tật được khám tổng quát, khám mắt, siêu âm và có cả khám răng. Phải khám xong đầy đủ các hạng mục Cha mới tặng bong bóng và bánh Trung thu cho đem về, ai muốn cắt tóc có khu vực phục vụ riêng.
Ấn tượng:
1. Tấm lòng của các tình nguyện viên.❤️
2. Câu nói hay nhất buổi của Cha: “Bánh mì có rồi, các con có đói bụng thì chịu khó tới ăn” ?
3. Đặc biệt bánh mì Sáu Minh (Võ văn Tần) ôi là nhiều thịt chẳng có mấy rau, xe trà Chanh chẳng hiểu sao lại thơm mùi Tắc phục vụ không nghỉ mà chẳng có dấu hiệu vơi ?
4. Khám thôi mà khóc nhễ nhại, sao vậy? hoá ra bị bác sĩ nhổ luôn cả răng hoho…???

2 thoughts on “Nhật ký A Tý ở Lái Thiêu Trẻ khuyết tật được khám tổng quát khám mắt siêu âm và có cả khám răng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *