Thi thoảng tôi bước chân vào những bữa nhậu huyên náo

Thi thoảng tôi bước chân vào những bữa nhậu huyên náo. Rượu làm não tôi chuếnh choáng, nhưng những lời nói mới khiến tôi say!Thi thoảng tôi bước chân vào những bữa nhậu huyên náo. Rượu làm não tôi chuếnh choáng, nhưng những lời nói mới khiến tôi say!

2 thoughts on “Thi thoảng tôi bước chân vào những bữa nhậu huyên náo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *