Mác 13 33 37 33 Hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào

Mác 13:33-37
33 Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào.
34 Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng bảo đứa canh cửa thức canh.
35 Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai,
36 kẻo cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng.
37 Điều mà ta nói với các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *