Khi tới một thời điểm nhất định sẽ trở nên vô dụng nhìn chung quan điểm sống cũng giống quan điểm nuôi con mình thuộc phe trung hoà không thiên về phe thuận tự nhiên hay phe rèn theo nếp

“Khi tới một thời điểm nhất định sẽ trở nên vô dụng”- nhìn chung quan điểm sống cũng giống quan điểm nuôi con, mình thuộc phe trung hoà, không thiên về phe thuận tự nhiên hay phe rèn theo nếp. Tuy nhiên, với gần 5 năm nghiên cứu về các công trình nghiên cứu ( nghiên cứu của nghiên cứu ạ, hihi), 1 đứa trẻ gặm ti mẹ đến 6 tuổi thậm chí hơn không có gì kết luận rằng khi trưởng thành sẽ thông minh hoặc sẽ là người cân bằng cảm xúc hơn đứa trẻ chỉ ngậm ti mẹ 6 tháng. Các mẹ có thể cho con ti đến 15 tuổi hoặc hơn tuỳ nhưng đừng chê các mẹ cai sữa con lúc chưa đủ 2 tuổi. Và các mẹ không có đủ sữa cho con đến hết 6 tháng cũng đừng áp lực đến suy kiệt vì sợ con mình sau này bị abc xyz hoặc mình không để phúc lộc lại cho con.
Nói tóm lại tuy mình thuộc phe trung lập nhưng mình ghét mọi thứ cực đoan và đẩy quá lên thành bi kịch.
Rất ghét!
Đẻ xong thay máu dữ dội, tính hết nhờ nhờ, yêu ghét đâu ra đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *