Nạn nhân Đến khi nào bạn vẫn xem mình là nạn nhân trong tất cả các vấn đề bạn gặp phải Tại vì thế này vì thế kia Thì bạn quên Thành Công đi

Nạn nhân ……
Đến khi nào bạn vẫn xem mình là nạn nhân trong tất cả các vấn đề bạn gặp phải….Tại vì thế này,vì thế kia…Thì bạn quên Thành Công đi.Vì không có người thành công là nạn nhân cả,họ luôn chủ động và dẫn dắt cuộc đời họ,tác động ngoại cảnh chỉ là yếu tổ phụ….không cần học đâu xa cao siêu….
Bước đầu :Bớt đổ lỗi cho ngoại cảnh đi nhé….

2 thoughts on “Nạn nhân Đến khi nào bạn vẫn xem mình là nạn nhân trong tất cả các vấn đề bạn gặp phải Tại vì thế này vì thế kia Thì bạn quên Thành Công đi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *