ĐƠN HÀNG HỢP HOÀ 合和KHU TRUNG HOÀ TÂN BẮC 新北市中和區 IN ẤN CẮT GIẤYCẦN 1 NAM CAO 160 TRỞ LÊN 55KG TRỞ LÊN TUỔI 18 35

ĐƠN HÀNG HỢP HOÀ 合和KHU TRUNG HOÀ- TÂN BẮC 新北市中和區 IN ẤN, CẮT GIẤYCẦN 1 NAM , CAO 160 TRỞ LÊN, 55KG TRỞ LÊN, TUỔI 18-35 .CHỈ LẤY LAO ĐỘNG ĐI MỚILƯƠNG 23.100 ĐÀI TỆLÀM THÊM: 20H TIỀN ĂN Ở : 2000 ĐÀI TỆ, CUNG CẤP BỮA SÁNG, TIỀN ĐIỆN NƯỚC GAS NHỮNG NGƯỜI Ở CÙNG KÝ TÚC CHIA NHAU CHI TRẢTHÔNG TIN KHÁC: THAO TÁC MÁY IN ẤN, CẮT GIẤY, VẬN CHUYỂN HÀNGCÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN. CHỦ TỐT, KHÔNG TRỪ TIỀN BẢO HIỂM LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM Y TẾ. NẾU LÀM TỐT CHỦ XEM XÉT PHÁT TIỀN THƯỞNGGỬI FORM HẸN LỊCH PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *