Tu Ðạo cần phải tập dại khờ Càng dại khờ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu

٭Tu Ðạo cần phải tập dại khờ. Càng “dại khờ” bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. “Dại khờ” cho đến mức cái gì cũng không biết cả thì vọng tưởng sẽ không còn.
٭Vô minh nghĩa là không hiểu rõ. Gốc rễ của vô minh là ái dục.
٭Mục đích chủ yếu của tu hành là cắt đứt dòng sanh tử, chứ không phải cầu cảm ứng.
٭Tu hành thì cần phải giữ mình cho trong sạch, như giữ đôi mắt không để dính một hột cát vậy.
٭Cờ bạc thì tạo nghiệp nặng. Bố thí thì tích lũy công dức. Ngồi Thiền thì trừ ngu si, sanh trí huệ.
٭Người tu hành nên cẩn thận lời nói nơi chỗ đông người và canh giữ tâm khi ngồi một mình. Lúc giữa đại chúng đừng nên nói nhiều. Khi riêng một mình nên đề phòng tâm ích kỷ và vọng tưởng. Như thế thì chẳng bao lâu sẽ được chuyên nhất thấy rõ tâm mình.
٭Thọ khổ thì dứt khổ.
٭Hưởng phước thì hết phước.
٭Người chân chánh tu Ðạo phải xem xét mọi hành vi, cử động của chính mình. Ði, đứng, nằm, ngồi, chớ rời chánh niệm. Ðừng như cái gương–chỉ biết soi mặt người mà không tự soi lại mặt thật của mình.
٭Nếu còn chấp trước thì đó là tâm người thường. Nếu không chấp trước, đó là tâm Ðạo.
٭Nếu muốn không chết, phải sống như người đã chết–tức là phải giữ mình đừng tham lam, sân hận, si mê.
HT TUYÊN HOÁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *