Tư tưởng trồng trọt sao cho ra hoa đậu trái to củ rau tốt chất lượng ngon trong NN hữu cơ

Tư tưởng trồng trọt sao cho ra hoa, đậu trái, to củ, rau tốt, chất lượng ngon trong NN hữu cơ.
Sắt, thép, xi măng, quần áo, Nước uống, thức ăn, chữa bệnh, cánh máy bay, máy nổ…. Là các vật chất phục vụ loài người.
Và loài người có ba cách tạo ra chúng.
1. Trồng trọt chăn nuôi.
2. Nhà máy hóa chất.
3. Dùng vsv.
Cách săn bắt hát lượm không được kể đến trong nền văn minh hiện tại.
Trong ra hoa cây ăn trái, hầu như sự ám ảnh tác động tiêu cực cực đoan làm suy cây đã ngăn chặn tư tưởng tìm hiểu quy luật ra hoa trong NN hữu cơ, cho rằng, trời cho nhiêu ăn nhiêu mới là thuận tự nhiên.
– đây chỉ là cách của thời săn bắt hái lượm –
….
Tại giáo trình ra hoa, có một dòng nêu lên theo hướng mở “ngoài ra, sự ảnh hưởng của các auxin cũng tác động tới quá trình ra hoa nhưng chưa được rõ ràng”.
Có lẽ, quá trình theo dõi, nghiên cứu làm rõ dòng này phải mất một số năm theo dõi, một số nghiệm thức cây trồng, và một số tỷ tiền ăn ngủ ngồi ngắm cây.

Theo hóa phân tích, nhu cầu dinh dưỡng của cây là c, h, o, n, ca, k, p…. Chúng ta cứ nhắc tới những thứ bỏ tiền ra mua là n, p, k mà bỏ quên c, h, o…
Vì vậy, ta phải mua quá nhiều, quá mức cần thiết nhu cầu n.
Cứ thu 100 tấn chanh thì phải bỏ vào cây 300 kg N nguyên tố.
Phương pháp luận hóa học bốn phân theo cây, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn màu xanh để bón N là một sai lầm to lớn trong ngay chính canh tác hóa học.
Muốn cây có năng suất cao phải tăng quang hợp, muốn tăng quang hợp phải tăng diện tích lá bằng cách tăng N, tác động hoocmon ngoại sinh… Tôi cho rằng lý lẽ này bỏ qua tế bào quang hợp tăng nhiều lần trên một lỗ khí khổng.
Giả định rằng, không cần bón n liều cao, không cần đến n, p để duy trì xanh cây?
(n là tiền chất tạo các hoocmon nội sinh)
Và, bạn đang canh tác hóa học.
Bạn suy luận điều gì về quá trình phát triển sinh lý của cây, quá trình ra hoa bằng các phép suy luận nồng độ GA nội sinh, tỷ lệ c/n.
NN hữu cơ năng suất cao hơn NN hóa học. Tôi đã chứng minh được, và tiếp tục chứng minh.
Và, NN hữu cơ ra hoa, đậu trái nghịch vụ mà không tác động tiêu cực cực đoan, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của thị trường khi khan hiếm.
Một nhà máy, một công nghệ, một quy trình, không tạo ra được vật chất tốt phục vụ loài người, thì nó không cần lý do để tồn tại.

4 thoughts on “Tư tưởng trồng trọt sao cho ra hoa đậu trái to củ rau tốt chất lượng ngon trong NN hữu cơ”

  1. Trong các loại hữu cơ có đủ các hợp chất hữu hiệu tạo ra hoa trái đầy cành ,chứ không nhất thiết phải hóa học.nêu chúng ta chịu khó suy luận, bạn ạ..

  2. Hóa học và Hữu cơ cần có 1 tỷ lệ phù hợp với từng loại cây và kt canh tác.Vấn đề sp hữu cơ, dư lượng đạt chuẩn là được

  3. Cháu hi vọng sau này chú sẽ cho xuất bản 1 cuốn sách để đời về phương pháp trồng trọt mà nó có ý nghĩa thay đổi mang tính cách mạng cho xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *