5 dấu hiệu cần nhớ của đột quỵ đó là

5 dấu hiệu cần nhớ của đột quỵ đó là:
Thứ nhất: Tự dưng yếu đột ngột yếu nửa người, bên cơ thể
Thứ hai: Nói ngọng khó, líu lưỡi
Thứ ba: Hoa mắt, chóng mặt, loạng choạng
Thứ tư: Mù một mắt hoặc hai mắt
Thứ năm: Đau đầu đột ngột như búa bổ mà không tìm ra nguyên nhân.
Ngoài ra, để chẩn đoán chính xác nữa sẽ có dấu hiệu có thể gợi ý thế nào là đột quỵ cháy máu não và đột quỵ thiếu máu não.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *