Khát mới uống đói mới ăn mệt mới nghỉ thèm ngủ mới ngủ ốm mới khám chữa bệnh

Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh,…. Tất cả đều là muộn.
Người ngu gây bệnh
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh)
Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.
Nên sớm nhận ra & tích lũy cho cuộc đời mình để khi chết đi bạn vẫn còn mang lại ý nghĩa cho cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *