Sống xanh có khó không Không hề bắt đầu từ sự chối từ túi nilon từ chị bán hàng đáng yêu mỗi lần được hỏi Em có lấy túi hem

Sống xanh có khó không?
Không hề, bắt đầu từ sự chối từ túi nilon từ chị bán hàng đáng yêu mỗi lần được hỏi: “Em có lấy túi hem? “
Hay lóc cóc mang bát vs hộp đựng đi mua cơm!
Mượn đĩa vs bát đựng nước chấm lên mỗi lần ăn phở cuốn!
Hay đựng nước với bình cá nhân!
Ăn bánh mì trứng miến ở A2, mít-tơ Cây, Rubic, Doner không mang túi bóng!
Ez mà nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *