Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
___*_
_((()))_ SUY NGẪM…!!! _((()))_
– Đừng giáo dục con cái làm giàu, mà hãy giáo dục chúng- sống sao cho hạnh phúc, để khi lớn lên chúng sẽ không nhìn giá trị mọi việc chỉ bằng tiền.
– Có một sự khác biệt rất lớn giữa “sống như một con người” và “một con người sống”, chỉ một số ít người nhận ra điều này.
– Thông thường con người được yêu thương khi sinh ra và khi chết đi, nhưng giữa hai thời điểm đó họ được yêu thương hay không là bởi chính Cách Sống của họ.
– Một trong những lời khuyên tốt là:
“Hãy ăn thức ăn của bạn như những vị thuốc,
nếu không sau này bạn sẽ phải … ăn thuốc thay cho thức ăn”
– Trên còn đường tâm linh cũng như trên con đường đời, nếu bạn muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng nếu bạn muốn đi xa hãy đi cùng những thiện tri thức.
___*_
Nam Mô A Di Đà Phật!
___*_

One thought on “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

  1. NAM MÔ TẤT CÃ Y GIÁO PHỤNG HÀNH TĨNH THỨC LÀM CHŨ THÂN TÂM VỚI CÃ CHÂN TỪ TUỆ GIỚI HẠNH NHƯ NHƯ PHẬT DẠY PHẬT!!!NAM MÔ CHÂN CHÂN KÍNH SÁM HỐI TRI ÂN VÀ TẠ ÂN TẤT CÃ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *