Ck đi nghỉ mát cùng cơ quan vào ngày thường cơ quan đợt này thì nhiều việc Hội nghị Hội thảo họp hành liên tục Mẹ thì cứ nhíu cả lên

?Ck đi nghỉ mát cùng cơ quan vào ngày thường, cơ quan đợt này thì nhiều việc, Hội nghị, Hội thảo, họp hành liên tục, Mẹ thì cứ nhíu cả lên,… ⏫⏫⏫
?Vì thế, mặc dù ck thuyết phục, mong muốn có Vk con đi cùng cả 2 tuần nay thì Vk cũng chịu, không thể sắp xếp kiểu gì nổi. Đòi cho con zai đi cùng vk cũng không cho đi (chỉ sợ nắng quá, vào đó con ốm lại khổ hơn). ???
?Sáng nay đi chào 2 Mẹ con cũng thấy Bố cứ buồn buồn. Vừa nhắn tin thì cứ như kiểu sợ vk giận hay sao ý??? Hihi, vk mệt thui chứ có giận ổng đâu cơ chớ. ???
❌❌❌ Nhưng thiệt, một mình Mẹ,… mệt lắm ợ!!! Này chắc phải tính thuê thêm người giúp việc mất.
(P/s: còn cả hơn chục đơn #vòng chưa trả được khách + gần chục #nhẫn + 5, 6 đơn lấy #diệp_lục chưa có hàng + tin nhắn chưa thể check trả lời) ôi,… E đi trốn đây ???

6 thoughts on “Ck đi nghỉ mát cùng cơ quan vào ngày thường cơ quan đợt này thì nhiều việc Hội nghị Hội thảo họp hành liên tục Mẹ thì cứ nhíu cả lên”

  1. E chiều ck cũng nhất quả đất luông Bác ợ! ??? tính anh ý vậy nên a ý sướng hơn e đấy Bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *