Bản thân chưa làm tốt thì đừng trách cứ sao mình k gặp may mắn hay chuyện rắc rối cứ tìm đến mình

Bản thân chưa làm tốt thì đừng trách cứ sao mình k gặp may mắn hay chuyện rắc rối cứ tìm đến mình. May mắn cũng là 1 loại năng lực, khi k có năng lực bẩm sinh thì hãy tự rèn luyện mà tạo ra nó. Ngồi than thân trách phận, hờn giận cuộc đời, oán thán người khác chơi xấu mình chỉ cho thấy bản thân đúng là 1 kẻ thất bại. Cách cư xử của người khác đối với bạn ra sao chính là sự đáp trả thái độ của bạn với người ta. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ngày rằm xá tội vong nhân, nhắm mắt hít 1 hơi, thở ra buông bỏ hết sân si cho tâm thanh tịnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *