ĐI XA Một ngày đi xa Một đời đi xa Cơn gió giấc mơ thổi miền đất lạ

ĐI XA
Một ngày đi xa
Một đời đi xa
Cơn gió giấc mơ thổi miền đất lạ
Một ngày đi xa
Hồn ta trong mãi
Những nơi nào nắng cũng biết hát ca
Một đời đi xa
Trở về vĩnh viễn
Mây trên trời tự xếp lại thành hoa
Một ngày đi xa
Cho ta gần lại
Thế gian này nắm trong một bàn tay
Một đời đi xa
Tình yêu mới mãi
Người đi xa nhìn thấu gót quê nhà
Những chân lý cũ rồi nay mới lại
Trong một ngày đi xa
Từ một đời đi xa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *