Có nhiều khi vì giận một người mà mất cả năm tháng để đau

Có nhiều khi vì giận một người mà mất cả năm tháng để đau. Có nhiều khi vì ngã mà mất cả thanh xuân để xuýt xoa vết thương, không nhận ra tất cả đã trôi qua và những câu chuyện vừa kể ra đã cũ…(ST)
#HoaChuonChuonKim

0 thoughts on “Có nhiều khi vì giận một người mà mất cả năm tháng để đau”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *