Chiều hôm qua đi ăn giỗ HT Thích Huệ Hưng ở Tu viện Huệ Quang, được ăn cơm chay lại còn được tặng sách, thích ghê!…

Chiều hôm qua đi ăn giỗ HT Thích Huệ Hưng ở Tu viện Huệ Quang, được ăn cơm chay lại còn được tặng sách, thích ghê! Thích nhất bộ Đại Nam Quấc âm tự vị của Huình-Tịnh Paulus Của, có chữ Nho và chữ Nôm kèm theo tự vị Việt (xb lần đầu cách đây 123 năm), bản in mới này có lời giới thiệu rất hay của nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh.

25 thoughts on “Chiều hôm qua đi ăn giỗ HT Thích Huệ Hưng ở Tu viện Huệ Quang, được ăn cơm chay lại còn được tặng sách, thích ghê!…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *