Tôi nhớ lời người đã bảo tôi , Một mùa thu trước rất xa xôi , Đến nay tôi hiểu thì tôi đã , Làm lỡ tình duyên…

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi …
Siemreap chiều mưa lớn, ngồi ngoài hiên nhìn xuống vườn …Đọc câu thơ ai nhắc lại, lật tấm hình xưa, thấy man mác buồn …
Nguyễn Yến; NgocMinh Vu; Thoa Trinh

10 thoughts on “Tôi nhớ lời người đã bảo tôi , Một mùa thu trước rất xa xôi , Đến nay tôi hiểu thì tôi đã , Làm lỡ tình duyên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *