Những bài tập có kết hợp kích thích huyệt

Kinh thái âm tỳ từ huyệt ẩn bạch ở góc trong móng ngón chân cái đến huyệt đại bao bờ trên xương sườn 7. Ở đây chúng tôi khu trú bài tập những huyệt vùng ngực. Huyệt đại bao vị trí lấy ở điểm gặp nhau của đường nách giữa và bờ trên xương sườn 7. Dưới nách 6 tấc. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của đám rối thần kinh cánh tay, dây thần kinh gian sườn 6. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh dây 6. Phương pháp tập người tập ngồi thoải mái đặt đầu ngón tay giữa của bàn tay bên đối diện lên huyệt làm thao tác dây ngang theo rãnh gian sườn. Thời gian thao tác tùy từng bệnh, ví dụ đau thần kinh liên sườn 6 huyệt nằm trên bờ xương sườn 7 vừa day vừa hít sâu căng lồng ngực, hoặc vừa day vừa ho, hắng giọng thấy hết đau hoặc nhẹ là dừng. Trung bình thời gian thao tác từ 1 đến 2 phút. Cảm giác dẫn truyền lan tỏa theo kinh và chạy dọc theo gian sườn ra trước. Tác dụng đau thần kinh liên sườn, đau ngực do dầy dính màng phổi, viêm tắc tuyến vú. Huyệt chu vinh vị trí lấy ở trên xương sườn 4, ở đường nách trước. Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh ngực to, dây thần kinh ngực bé và dây thần kinh gian sườn 3. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh dây 2. Phương pháp tập người tập ngồi thoải mái đặt đầu ngón tay giữa của bàn tay bên đối diện lên huyệt làm thao tác day ngang lực vừa phải. Thời gian thao tác tùy bệnh, trung bình từ 1 đến 2 phút. Cảm giác dẫn truyền ra trước ngực vào nách và lên cổ. Tác dụng viêm sụn sườn ức giai đoạn đầu, đau thần kinh liên màng phổi, viêm tắc tuyến vú, đầy tức trong ngực. Huyệt hung hương vị trí lấy ở bờ trên xương sườn 5 ở đường nách trước. Thần kinh vận động cơ là thần kinh ngực to, dây thần kinh ngực bé và dây thần kinh gian sườn 4. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh dây 3. Phương pháp tập người tập ngồi thoải mái đặt ngón tay giữa của bàn tay bên đối diện lên huyệt làm thao tác day ngang, lực tác động vừa phải. Thời gian thao tác tùy bệnh trung bình từ 1 đến 2 phút. Cảm giác dẫn truyền dọc theo gian sườn và ra mặt trong cánh tay. Tác dụng đau thần kinh liên sườn 4, đau ngực do dầy dính màng phổi, viêm tắc tuyến vú. Dây huyệt vùng này nên kết hợp với huyệt nhũ trung. Huyệt thiên khê vị trí lấy ở bờ trên xương sườn 6 ở đường nách trước. Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh ngực to và dây thần kinh gian sườn 5. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh dây 4. Phương pháp tập người tập ngồi thoải mái đặt ngón tay giữa của bàn tay bên đối diện lên huyệt làm thao tác day ngang lực vừa phải. Cảm giác dẫn truyền dọc theo gian sườn và buồn buồn trong ổ bụng phía dưới cơ hoành. Thời gian thao tác tùy bệnh trung bình là 1 đến 2 phút. Tác dụng đau thần kinh liên sườn 5, viêm tắc tuyến vú, đau ngực do dây dính màng phổi, đầy tức trong ngực. Dây huyệt này nên kết hợp với huyệt nhũ căn. Huyệt thực đậu, vị trí lấy ở bờ trên xương sườn 7 ở đường nách trước. Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh gian sườn 6, da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh dây 5. Phương pháp tập người tập ngoài thoải mái đặt ngón tay giữa của bàn tay bên đối diện liên huyệt làm thao tác day ngang huyệt tương đối đau nên cảm giác dẫn truyền lan tỏa tương đối rộng ra sau lưng, lên mặt trước vai, ra ức. Lực tác động vừa phải. Thời gian thao tác tùy bệnh trung bình từ 1 đến 2 phút. Tác dụng đau thần kinh liên sườn 6, đau ngực do dầy dính màng phổi, viêm tắc tuyến vú. Kết hợp với huyệt đại bao để chữa bệnh. Lưu ý tất cả các huyệt này đều nằm trên vùng ngực dễ bị dau thần kinh lên sườn yếu tố cơ học của vùng ngực. Trên thực tế là 80% số người bệnh đau thần kinh liên sườn gặp ở vùng ngực này, chúng tôi xin lặp lại trong khi tập với đau dây thần kinh liên sườn hoặc đau ngực do dây dính màng phổi vừa day vừa căng lồng ngực hoặc ho, hắng giọng cho đến khi nhẹ hẳn là được. Với tắc tia sữa tùy múi giờ mà dùng huyệt vừa day vừa nặn thường là sữa thông ngay.
Trần Ngọc Trường -Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 47(808)1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *